ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสาวงามบ้านหมี่

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๐ น. ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสาวงามบ้านหมี่ เนื่องในงานประเพณีแข่งเรือยาว และ ของดีบ้านหมี่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

การบรรเลง ถวายมือบูชาครูเนื่องในพิธีไหว้ครูศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในการบรรเลงถวายมือบูชาครูเนื่องในพิธีไหว้ครูศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ณ หอประชุมวิชาเยนทร์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี#ประมวลภาพกิจกรรมการบรรเลงถวายมือ… https://drive.google.com/drive/folders/1-SUSKo_odGbtC9MAYH-EIsAOwZZOugt3

การแสดง กระบี่กระบอง พลองไม้สั้น

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้วยการแสดง กระบี่กระบอง พลองไม้สั้น เนื่องในงาน สราญรมย์ ชมวิถีเจ้าพระยา-ป่าสัก@ชัยนาท ณ ริมเขื่อนเรียงหิน ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท#ประมวลภาพการแสดงกระบี่กระบอง…

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมมาสตร์ – ยกรบ ในพิธีพระราชทาน

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๑๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้วย การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมมาสตร์ – ยกรบ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชปัญญาโมลี (สมพร…

จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี ดร.สุระชัย สีบุบผาผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมการประชุม ณ…

ครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ใน โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่…

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566ณ หอประชุมอาคาอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตามกำหนดการครับ 💥ข้าราชการครู อาจารย์ พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุดปกติขาว 💥ลูกจ้าง ผ้าไทยโทนสีส้มหรือสีสุภาพหรือสวมชุดสูท 💥นักเรียน นักศึกษา แต่งกายผ้าไทย…

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ในรอบ ๕๐% ด้วยชุด “สยามมิตร โปรตุเกส” ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์อันประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบ Zoom…

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับระดับหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕” โดยมี ผศ.กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ เป็นประธานกรรมการ…