การจัดการความรู้(KM)

การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2564

ลำดับชื่อผลงานวิจัยชื่อผู้แต่งแหล่งข้อมูล
 1เทคนิคการบรรเลงระนาดเอกของครูทวีศักดิ์ อัครวงษ์ วิทยา จุ้ยวงษ์1.-สารบัญ งบทดลองรายเดือน


2.แบบฟอร์ม-KM-2563-ทวีศักดิ์-อัครวงษ์ งบทดลองรายเดือน

3.-การดำเนินการ-เบิ่ง งบทดลองรายเดือน