📢📢 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จะดำเนินการจัดงานเกษียณอำลา ให้กับ

👨‍🏫คุณครูลิขิต สุนทรสุข

👩‍🏫คุณครูอารี แม่นมั่น

👩‍🏫คุณครูอมรวรรณ เมืองช้าง

👩‍🏫คุณครูเพชราภรณ์ หินเธาว์

👨‍🏫คุณครูคำรณ จำนงค์วัย

👨‍🏫คุณครูเชาวนาท เพ็งสุข

👮‍♂คุณสมชาย อยู่นุ้ย ภายใต้ชื่องาน

🎉“กษิณาลัย มุฑิตา ทรงคุณค่าอย่างภาคภูมิ “🎉#งานเกษียณครูอันเป็นที่รัก#งานเกษียณครูในดวงใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *