เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานเพลิง

ภายในงานได้มีตัวแทนอาจารย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อ.ภูกิจ พาสุนันท์ รับบทแสดงเป็นพระอินทร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศักยภาพ และ ความสามารถของอาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ ที่ได้รับเลือกให้แสดงในงานนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *