กำหนดการโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าอบรมตามโครงการฯ ลงทะเบียน โดยใช้งานระบบ Zoom Meetingคลิ๊กที่นี่ https://zoom.us/j/2428031878 Meeting ID: 2428031878 Passcode: bpi12345

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *