ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ได้เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอากาส ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *