วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

📣📣ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วนศ.ลพบุรี 📣📣____ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมส่งผลงานประกวดในโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ____👉ประกวดวาดภาพระบายสี👉ประกวดแต่งคำประพันธ์👉ประกวดอ่านทำนองเสนาะลง Tik Tok 👉ประกวดคัดลายมือ👉ประกวดพูดสุนทรพจน์ 👉ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://qrco.de/bcGuWy***กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วนศ.ลบ https://line.me/ti/g2/Z71-A2FAG18KXAk6kUUDsQ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *