📣📣ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วนศ.ลพบุรี 📣📣____ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ____👉ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ https://forms.gle/n8mPJeJFC5n9w99p7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *