ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
ณ หอประชุมอาคาอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตามกำหนดการครับ

💥ข้าราชการครู อาจารย์ พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุดปกติขาว

💥ลูกจ้าง ผ้าไทยโทนสีส้มหรือสีสุภาพหรือสวมชุดสูท

💥นักเรียน นักศึกษา แต่งกายผ้าไทย ตามที่วิทยาลัยกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *