วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นดังนี้
📌วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ผู้ปกครอง ชั้น ม. 3 และ ปวช. 3
📌วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ผู้ปกครอง
ชั้น ม. 1-2 และ ปวช. 1-2
ในรูปแบบออนไลน์ 🌍🌎 ผ่านระบบ Google Meet ที่ลิงค์ https://meet.google.com/nif-aavv-zhi (สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.45น.)
🎈🎈 การเข้าใช้งาน Google Meet แบบออนไลน์เด็กนักเรียนสามารถช่วยแนะนำผู้ปกครองกดเข้าร่วมประชุมได้นะคะ🎈🎈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *