ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *