ขอแสดงความยินดีกับ นางนันทวัน สังขะวร ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ด้านความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *