บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔ สาขาเยาวชนต้นแบบ ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *