ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนออนไลน์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ประเภทศิลปะและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *