วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ราชวงศ์ นวลอินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ได้รับเข็ม เชิดชูเกียรติสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ร่วมปฎิบัติหน้าที่ ครบ ๒ ครั้ง ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *