พิธีรับรางวัล งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นำโดยผู้อำนวยการนายลิขิต สุนทรสุข ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี#รางวัลขององค์กรเราวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *