รับสมัคร คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท สมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สอบคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และประกาศผลสอบ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *