ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี #แล้วพบกันนะคะ📮📮ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/และทาง Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *