ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้ารับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

💥รับสมัคร 2-8 มีนาคม 2565
💥ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 9 มีนาคม 2565
💥สอบทฤษฎีและปฏิบัติ 10 มีนาคม 2565
💥ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 11 มีนาคม 2565

🔸ลิงค์ประกาศวิทยาลัยฯ🔸
https://drive.google.com/file/d/1HyAGLap1DkATyJjD7KkRGrsfswTPAyki/view?usp=sharing

🔸ลิงค์กรอกใบสมัคร🔸
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzjVX6ztpmqoIHAvby0s1dcLj8MY3llrQ-xTxXHRk89ktzfw/viewform?usp=pp_url

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *