ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชวงศ์ นวนอินทร์ ที่ได้รับรางวัล “ผู้นำแห่งความสำเร็จสู่อาเซียน Asean Leading Achievement Award 2022 ” สาขาผู้นำแห่งความสำเร็จด้านสื่อมวลชน ตัวอย่างดีเด่น#รางวัลความสำเร็จ#ยินดีด้วยอย่างยิ่ง🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *