ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติราชการงานแสดง และงานบรรเลง ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *