ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรนัย ขวางกระโทก ที่ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *