วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ทำการซ้อมใหญ่ เพื่อแสดงในงาน “รวมใจพัฒนศิลป์ ณ ถิ่นอ่างทอง” ที่จะจัดแสดงในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *