ประกาศรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ3) ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้👩‍🎓👨‍🎓สาขานาฏศิลปศึกษา จำนวน 8 คน 💃🕺🎎👩‍🎓👨‍🎓สาขาดนตรีศึกษา (เอกดนตรีสากล) จำนวน 8 คน 🎸🎺🎻👩‍🎓👨‍🎓สาขาดนตรีศึกษา (เอกดนตรีไทย) จำนวน 5 คน 🎙🎼🎶สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 2565 ช่องทางการสมัคร ออนไลน์ : http://registra.bpi.ac.th/portal/main/ และสามารถส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/uXiLUHW1gh4ET1F46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *