📢📢วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ได้แก่ 1) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 💃🕺รับ 30 คน2) สาขาวิชาดนตรีศึกษา🎷🎤🥁 (วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกดนตรีสากล) รับ 30 คน กำหนดรับสมัครออนไลน์ทาง http://registra.bpi.ac.th/ หัวข้อ “สมัครเรียน” ได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 **🎓🎓 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศสอบได้ที่ https://drive.google.com/…/1lSREmW…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *