รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 4) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 4 คนสาขาวิชาดนตรีศึกษา 6 คน (ดนตรีไทย 1 คน ดนตรีสากล 5 คน)สมัคร ทางออนไลน์ http://registra.bpi.ac.th/ส่งผลงานผ่านทาง Google From https://forms.gle/uXiLUHW1gh4ET1F46📮📮ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/ และทาง Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi#รอบที่4#รีบสมัครกันเยอะๆนะคะรอบสุดท้ายแล้ว

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 4)

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการวันที่ดำเนินการเอกสารประกอบแนวทางปฏิบัติ
1. การสมัคร ทางออนไลน์ http://registra.bpi.ac.th/1-29 เมษายน 25651. สำเนา ปพ.1 / รบ.1 (1 ฉบับ)  – ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่   – ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สำเร็จกำลังศึกษาแล้ว 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. หลักฐานการชำระเงิน1. สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร กรุงไทยทุกสาขา จำนวน 500 บาท พร้อม Upload หลักฐานการชำระเงิน 2. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “สอบเข้าป.ตรี วนศ.ลพบุรี รอบ 4/2565”
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก3 พฤษภาคม 65ติดตามข่าวสารผ่านทาง http://bpi-lopburi.com/ และทาง Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi
3. สอบคัดเลือกด้วยวิธีออนไลน์5 พฤษภาคม 65เวลา 09.00 น.ส่งผลงานผ่านทาง Google From   https://forms.gle/uXiLUHW1gh4ET1F461. การสอบปฏิบัติตามสาขาวิชา (ส่ง Video Clip) 2.การสอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ6 พฤษภาคม 65ติดตามข่าวสารผ่านทาง http://bpi-lopburi.com/ และทาง Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi
5. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รายงานตัว)     6-13  พฤษภาคม 651. หลักฐานการชำระเงิน การรายงานตัว 2,000 บาท1. พิมพ์ใบชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ http://registra.bpi.ac.th/ 2. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่วิทยาลัยฯ
6. ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา17-23 พฤษภาคม 651. หลักฐานการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษา 15,300 บาท1. พิมพ์ใบชำระเงิน ผ่านทางเว็บไซต์ http://registra.bpi.ac.th/ 2. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่วิทยาลัยฯ
7. ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 1มิถุนายน 651. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน (2 ฉบับ) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 3. ใบรับรองแพทย์1. ส่งหลักฐานมาที่วิทยาลัยฯ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 121/9 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1. อ.ประพาพร  มั่นคง (098-556-4659) 2. อ.กนกกาญจณ์  น้อยพ่วง (084-680-0171)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *