รับสมัคร คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท – สมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2565(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 27 เมษายน 2565สอบคัดเลือก ในวันที่ 28 เมษายน 2565 – ประกาศผลสอบในวันที่ 29 เมษายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *