รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 4 ปีการศึกษา 2565

📮📮ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/และทาง Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *