วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 นางอารี แม่นมั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมงานวันอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมเมทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *