วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีการประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (โดยมีดนตรีประกอบ จากวงดุริยางค์สากล) และตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพรชัยมงคล (โดยมีดนตรีประกอบ จากวงดนตรีไทย) กิจกรรมในพิธีดำรงไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 📮📮ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/📮📮Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi📮📮ช่อง youtube ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.youtube.com/watch?v=impnJaeW89M&t=11s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *