💃วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำหนุมานไปร่วมสร้างสีสันในงาน “โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY” ณ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟ ซีเนม่า โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *