โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 “ทักษะการเป่าขลุ่ย เบื้องต้น” ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 วันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง และ นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *