>> ลิงค์สำหรับลงชื่อเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/ZaGbPf7npiGsu2su6

>> ลิงค์สำหรับรับใบเกียรติบัตร …. (จะปรากฏหลังสิ้นสุดโครงการ)

>> Link เข้าร่วมอบรม ผ่านทาง Zoom Meeting : https://zoom.us/j/6035317404 รหัส Passcode: 378004

กำหนดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *