ในวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และคณะครู อาจารย์

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการ รวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภายในงาน ได้มีการบรรเลงเพลงสาธุการ โดยวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประกอบพิธี กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานหน้า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *