งานสุขอนามัยและพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2564 💥กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านสุขภาพจิต ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที (จำกัดวันละ 100 คน) https://1th.me/eJP6e 💥 กิจกรรมการประกวด คลิป Tik Tok เรื่อง “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ความยาวไม่เกิน 1 นาที มีรางวัลมากมาย (ขอสงวนรางวัลสำหรับนักเรียนชั้น ปวช. ของ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีเท่านั้น ส่วนผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมนี้จะมีเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครับ) ✨เกณฑ์การประกวด Tiktok https://1th.me/gSlDi ✨สอบถามเพิ่มเติม และส่งคลิป Tiktok ใน Line open chat : วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต https://line.me/ti/g2/RtvTtunEDr3cZeWFdPc7RQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default มาร่วมกิจกรรมกันมากๆ นะครับ #วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต #นาฏศิลปลพบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *