13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นำโดยผู้อำนวยการ นายลิขิต สุนทรสุข และคณะผู้บริหาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *