วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรรารประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชนครั้งที่ 4 งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุญนาค) ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี
นางสาวณัฏฐณิชา เถินมงคล รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3 นายธนากร ประชุมสาร รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3 นางสาวนิรชา สิงห์กิ่ง รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3นายจักรพงษ์ เข็มเล็ก รางวัลเหรียญทอง นายธรณ์ ชูชม รางวัลเหรียญทอง นายมนตรี บงเรือน รางวัลเหรียญทอง นางสาวศศิกาณต์ สว่างแสงทอง รางวัลเหรียญทอง


อาจารย์ชัยวัฒน์ เกรียงไกรเพ็ชร์ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น อาจารย์บุษบา พัฒนวิโรจน์ อาจารย์ประสงค์ จันทพันธ์ อาจารย์สุพัศชา ผดุงสุทธิ์ เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม #เด็กดนตรีนาฏศิลปลพบุรีเก่งที่สุดเลย #แสดงความยินดีด้วยค่ะ📮📮ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/📮📮Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi📮📮ช่อง youtube ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.youtube.com/watch?v=impnJaeW89M&t=11s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *