ประมวลภาพบรรยากาศ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ระดับเยาวชน ในงานประกาศผลและรับรางวัลการประกวดตลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565” #อีกหนึ่งความสำเร็จ#เก่งมากๆเลยค่ะ #คณะ ละโว้เทพศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *