ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย

📮📮ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/📮📮Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi📮📮ช่อง youtube ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.youtube.com/watch?v=impnJaeW89M&t=11s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *