ขอเชิญร่วมงาน การแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค “สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา” ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ——————————————————————

👉 ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการทัศนศิลป์นานาชาติ จากวิทยาลัยช่างศิลปทั่วประเทศ

👉การนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ การบรรเลง และขับร้องเวทีวิถีไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ

👉 ช้อปและชิม สินค้าดี อาหารอร่อย 4 ภาค รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nadtasinchan.thai.acสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีโทร.090-950-4653 , Email : artchan2016@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *