Month: September 2022

งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๐พุทธศักราช ๒๕๖๕

พิธีรับรางวัล งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นำโดยผู้อำนวยการนายลิขิต สุนทรสุข ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล งานยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่…

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินกฤต ขัดจำปา

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นายชินกฤต ขัดจำปา ที่ได้รับรางวัลเพชรวิเศษ “ต้นแบบ คนดี กล้าหาญ เสียสละ” ประจำปี 2565 #ครูดีครูเก่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

โครงการ รวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และคณะครู อาจารย์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการ รวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในงาน ได้มีการบรรเลงเพลงสาธุการ…

กษิณาลัย มุฑิตา ทรงคุณค่าอย่างภาคภูมิ

ในวันที่ 29 กันยายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จะดำเนินการจัดงานเกษียณอำลา ให้กับ คุณครูลิขิต สุนทรสุข คุณครูอารี แม่นมั่น คุณครูอมรวรรณ เมืองช้าง คุณครูเพชราภรณ์ หินเธาว์ คุณครูคำรณ จำนงค์วัย คุณครูเชาวนาท เพ็งสุข คุณสมชาย…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 #รอบที่1 #ผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี

กิจกรรมถ่ายทำสารคดี ชุด เส้นทางโขนไทย

กิจกรรมถ่ายทำสารคดี ชุด เส้นทางโขนไทย ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้จัดทำวีดิทัศน์สารคดี ชุด เส้นทางโขนไทย โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของโขน การจดบันทึกการส่งต่อการเรียนการสอนการแสดง จนถึงการอนุรักษ์ศิลปะเชิงช่างหลากหลายสาขา โดยวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี นำเสนอข้อมูลในเรื่องของการพากย์ เจรจา กิจกรรมนี้ไจัดชึ้น ณ…

โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นึกศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นึกศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดยคณะครู อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียน นักศึกษา เพื่อซักถามถึงความเป็นอยู่ และทำการประเมินการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนึกศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา…

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดยครูอมรวรรณ เมืองช้าง หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี…

ขอแสดงความยินดีกับ นายอดิศร ศรีขน บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔ สาขาเยาวชนต้นแบบ

บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔ สาขาเยาวชนต้นแบบ ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม