Month: November 2022

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 2๔ พฤศจิกายน 2565ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ลิงก์แขวนเอกสาร และพื้นที่นำเสนอผลงานการ Workshop https://padlet.com/thanathnuthcha1/l1o24g4vm4vuaico.

รับสมัคร นร. ระดับชั้น ม.1 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 ลิงค์สมัครเรียน :https://eduregis.bpi.ac.th/applicant/app/register กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ รอบโควตา ปีการศึกษา…

การประชุมสัมนาครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี)

ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสมชาย ฟ้อนรำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมนาครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย…

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี)

ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นำโดย นายสมชาย ฟ้อนรำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2565 นำโดย ผศ.ดร.วารินท์พร…