Category: คนดีคนเก่งนาฏศิลปลพบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายอดิศร ศรีขน บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔ สาขาเยาวชนต้นแบบ

บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔ สาขาเยาวชนต้นแบบ ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม

รางวัลชมเชย ประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ระดับเยาวชน

ประมวลภาพบรรยากาศ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ระดับเยาวชน ในงานประกาศผลและรับรางวัลการประกวดตลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565” #อีกหนึ่งความสำเร็จ#เก่งมากๆเลยค่ะ #คณะ ละโว้เทพศิลป์

การแสดง คณะ สี่เกลอละเมอศิลป์

นายลิขิต สุนทรสุขผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีร่วมชมการแสดงลำตัด #จิตอาสา คณะ สี่เกลอละเมอศิลป์โดย นักเรียน-นักศึกษา วนศ.ลพบุรีในงาน #กระท้อนหวานของดีลพบุรีวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…

ร่วมแสดงงานคอนเสิร์ต “ลำเพลิน ISAN ORCHESTRA’

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 อาจารย์สิทธิพงษ์ ยอดนนท์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายนราธิป ชาตรี เล่นเครื่องมือไวโอลิน และ นายพงศพัศ…

กิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรรารประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรรารประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชนครั้งที่ 4 งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุญนาค) ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นางสาวณัฏฐณิชา…

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทุกท่าน ประจำปี 2565

ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/ และทาง Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

ประกาศ รายชื่อได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

คงเก่งคนดีของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีค่ะ #ประเภทที่1บริหารงานดีเด่น นายฉัตรชัย ประเสริฐพงษ์ #ประเภทที่2ผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ นายอดิศร ศรีขน #ประเภทที่3นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะวิทยาลัย นายปรมัตถิ์ สุทธิประภา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2564 #ประเภทที่1บริหารงานดีเด่น นายฉัตรชัย ประเสริฐพงษ์ #ประเภทที่2ผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ นายอดิศร ศรีขน #ประเภทที่3นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะวิทยาลัย นายปรมัตถิ์ สุทธิประภา #ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่งและดีแห่งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีค่ะ

ประกาศ รายชื่อได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ประกาศ รายชื่อได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สาขาวิชานาฏศิลป์ นายธีรนัย ขวางกระโทก นายพุฒิพงศ์ กลับดี สาขาวิชาดนตรีนายณัฐชนน หมีเอี่ยม สาขาวิชาคีตศิลป์นายภานรินทร์ แซงคำ ลิงค์ประกาศวิทยาลัยฯhttps://drive.google.com/file/d/1FulV7oc_IARn0cn6qiZ0kej6CypP5A9M/view?usp=sharing