Category: งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

การบรรเลง ถวายมือบูชาครูเนื่องในพิธีไหว้ครูศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในการบรรเลงถวายมือบูชาครูเนื่องในพิธีไหว้ครูศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ณ หอประชุมวิชาเยนทร์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี#ประมวลภาพกิจกรรมการบรรเลงถวายมือ… https://drive.google.com/drive/folders/1-SUSKo_odGbtC9MAYH-EIsAOwZZOugt3

การแสดง กระบี่กระบอง พลองไม้สั้น

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้วยการแสดง กระบี่กระบอง พลองไม้สั้น เนื่องในงาน สราญรมย์ ชมวิถีเจ้าพระยา-ป่าสัก@ชัยนาท ณ ริมเขื่อนเรียงหิน ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท#ประมวลภาพการแสดงกระบี่กระบอง…

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมมาสตร์ – ยกรบ ในพิธีพระราชทาน

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๑๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้วย การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมมาสตร์ – ยกรบ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชปัญญาโมลี (สมพร…

ครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ใน โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่…

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566ณ หอประชุมอาคาอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตามกำหนดการครับ 💥ข้าราชการครู อาจารย์ พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุดปกติขาว 💥ลูกจ้าง ผ้าไทยโทนสีส้มหรือสีสุภาพหรือสวมชุดสูท 💥นักเรียน นักศึกษา แต่งกายผ้าไทย…