Category: ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา – วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) – อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท – สมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2565ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม…

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ http://bpi-lopburi.com/Facebook Fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.facebook.com/nadtasinlopburiช่อง youtube ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี https://www.youtube.com/watch?v=impnJaeW89M&t=11s

จ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย 1 อัตรา

รับสมัคร คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท สมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ครูสอนคอมพิวเตอร์

รับสมัคร คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท – สมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2565(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่…

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว