ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุระชัย สีบุบผา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนออนไลน์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ประเภทศิลปะและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นันทวัน สังขะวร ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางนันทวัน สังขะวร ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ด้านความสำเร็จในอาชีพ /หน้าที่การงาน”

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี นำโดยผู้อำนวยการ นายลิขิต สุนทรสุข และคณะผู้บริหาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day ) ประจำปี 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day ) ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันายาน ประกอบด้วยกิจกรรม ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08:00 น.…

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565#ผู้สมัครสอบอัพโหลดผลงานของตัวเองทางhttps://forms.gle/TgkXoE6bqTX1p3m69 ไว้รอได้เลยนะคะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

>> ลิงค์สำหรับลงชื่อเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/ZaGbPf7npiGsu2su6 >> ลิงค์สำหรับรับใบเกียรติบัตร …. (จะปรากฏหลังสิ้นสุดโครงการ) >> Link เข้าร่วมอบรม ผ่านทาง Zoom Meeting : https://zoom.us/j/6035317404 รหัส Passcode: 378004 กำหนดการ

โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

งานสุขอนามัยและพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2564 💥กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านสุขภาพจิต ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที (จำกัดวันละ 100 คน) https://1th.me/eJP6e 💥 กิจกรรมการประกวด คลิป…