โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพครู

>> ลิงค์สำหรับลงชื่อเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/YxyQjHZKu81otLoB8 (หรือคลิ๊กที่ไอคอน Register now!) >> ลิงค์สำหรับรับใบเกียรติบัตร …. (จะปรากฏหลังสิ้นสุดโครงการ) >> ลิงค์สำหรับการเข้าอบรม วันที่ 4-5 กันยายน 2564 ลิงค์เข้าอบรม : https://zoom.us/j/2428031878…

📣ประกาศผลรางวัล สรุปโครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวด ผลงานในครั้งนี้** ขอให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้ไปเป็นสิ่งพัฒนาตนเองต่อไป*** ขอขอบคุณบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการให้โครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

📣ประกาศผลรางวัล สรุปโครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวด ผลงานในครั้งนี้** ขอให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้ไปเป็นสิ่งพัฒนาตนเองต่อไป*** ขอขอบคุณบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการให้โครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด#วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

ขอแสดงความยินดี กับ นายจิรายุทธ รัตนวงษ์มงคล รางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปีและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564🎉🎉🎉

กำหนดการโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น

กำหนดการโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าอบรมตามโครงการฯ ลงทะเบียน โดยใช้งานระบบ Zoom Meetingคลิ๊กที่นี่ https://zoom.us/j/2428031878 Meeting ID: 2428031878 Passcode: bpi12345

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ติดตั้งป้ายไวนีลถวายพระพรชัยมงคล ด้านหน้าวิทยาลัยประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. จัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะและประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล…

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ได้แก่ 1) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา รับ 30 คน2) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกดนตรีสากล) รับ…