“ผู้นำแห่งความสำเร็จสู่อาเซียน Asean Leading Achievement Award 2022 ” สาขาผู้นำแห่งความสำเร็จด้านสื่อมวลชน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชวงศ์ นวนอินทร์ ที่ได้รับรางวัล “ผู้นำแห่งความสำเร็จสู่อาเซียน Asean Leading Achievement Award 2022 ” สาขาผู้นำแห่งความสำเร็จด้านสื่อมวลชน ตัวอย่างดีเด่น#รางวัลความสำเร็จ#ยินดีด้วยอย่างยิ่ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒…

การเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลรายงานต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนางอารี แม่นมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลรายงานต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยเรื่องรายงานข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่เสนอขอรับรองของปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี)

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดคลองสายบัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม…

รางวัลชมเชย ประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ระดับเยาวชน

ประมวลภาพบรรยากาศ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้รับรางวัลชมเชย ประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ระดับเยาวชน ในงานประกาศผลและรับรางวัลการประกวดตลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565” #อีกหนึ่งความสำเร็จ#เก่งมากๆเลยค่ะ #คณะ ละโว้เทพศิลป์

โครงการพัฒนานักศึกษา “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกทักษะความเป็นครู”

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565 ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกทักษะความเป็นครู” ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติราชการงานแสดง และงานบรรเลง ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา – วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) – อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท – สมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2565ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม…

ประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ร่วมสมโภชน์ศาลพระภูมิวังหน้า

ประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ร่วมสมโภชน์ศาลพระภูมิวังหน้า ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)+61,430จำนวนคนที่เข้าถึง154จำนวนการมีส่วนร่วม