โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ เเละระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๒ จำนวน ๑๔๘…

โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำหนุมานไปร่วมสร้างสีสันในงาน “โขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY” ณ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟ ซีเนม่า โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญสำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร…

สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน เเละนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า”เเละการดำเนินการกิจกรรมของภาควิชาดุริยางคศิลป์จะจัดในช่วงเช้าวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน เเละนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรม “สร้างเสริมประสบการณ์ดนตรี/ขับร้องยามเช้า”เเละการดำเนินการกิจกรรมของภาควิชาดุริยางคศิลป์จะจัดในช่วงเช้าวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.สุระชัย สีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

การแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค

ขอเชิญร่วมงาน การแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค “สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา” ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี —————————————————————— ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการทัศนศิลป์นานาชาติ จากวิทยาลัยช่างศิลปทั่วประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ การบรรเลง และขับร้องเวทีวิถีไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ…

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 2๔ พฤศจิกายน 2565ณ ห้องศูนย์สื่อ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ลิงก์แขวนเอกสาร และพื้นที่นำเสนอผลงานการ Workshop https://padlet.com/thanathnuthcha1/l1o24g4vm4vuaico.

รับสมัคร นร. ระดับชั้น ม.1 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2566 ลิงค์สมัครเรียน :https://eduregis.bpi.ac.th/applicant/app/register กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ รอบโควตา ปีการศึกษา…

การประชุมสัมนาครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี)

ในวันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสมชาย ฟ้อนรำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมนาครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย…