การประเมินการเปิดโรงเรียน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการด้านสาธารสุข ท่านศึกษานิเทศน์ ตัวแทนชุมชน เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้

ข้อมูลภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nadtasinlopburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *